ହୋମ୍ | ମାଇଁଗଭ୍

ଆକ୍ସେସିବିଲିଟି
ଆକ୍ସେସିବିଲିଟି ଟୁଲ୍‌ସ
କଲର୍ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍
ଟେକ୍ସଟ୍ ସାଇଜ୍
ନାଭିଗେଶନ୍ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍

ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ

ବ୍ୟାନର

ଶକ୍ତି ଦକ୍ଷତା ବ୍ୟୁରୋ (BEE) ବିଷୟରେ

ଶକ୍ତି ଦକ୍ଷତା ବ୍ୟୁରୋ ହେଉଛି ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଧୀନରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଏକ ସଂସ୍ଥା, ଯାହା ଦେଶର 2001 ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ଆଇନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ମାର୍ଚ୍ଚ 2002ରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା । ସଂସ୍ଥାର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଭାରତରେ ଶକ୍ତିର ଦକ୍ଷ ବ୍ୟବହାରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିକଶିତ କରିବା ।

ଶକ୍ତି ଦକ୍ଷତା ବ୍ୟୁରୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଶକ୍ତି ଦକ୍ଷତା ସେବାକୁ ସଂସ୍ଥାଗତ କରିବା, ଦେଶରେ ବିତରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସକ୍ଷମ କରିବା ଏବଂ ଦେଶର ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶକ୍ତି ଦକ୍ଷତାକୁ ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିବା । ଅର୍ଥନୀତିରେ ଶକ୍ତିର ତୀବ୍ରତା ହ୍ରାସ କରିବା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ।

କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ

କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ
ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ସଂକଳ୍ପ
କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ
ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ କୁଇଜ୍
କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ
ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଅଭିନବ ଉପାୟଗୁଡ଼ିକୁ ସୂଚାଇ ଏକ ରିଲ୍/ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ
କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ
ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ଉପରେ ପୋଷ୍ଟର ତିଆରି ପ୍ରତିଯୋଗିତା
କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ
ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ଉପରେ ଏକ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ଜିଙ୍ଗଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ
କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ
ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ଏକ ଡୁଡଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ
କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ
ଜାତୀୟ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ମାସ୍କଟ ଡିଜାଇନ୍ କରନ୍ତୁ
କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ
ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ଉପରେ କବିତା ରଚନା ପ୍ରତିଯୋଗିତା
କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ
ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ ଅଭ୍ୟାସକୁ ସାମିଲ କରିବା ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ
କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ
Ac ଗୁଡ଼ିକର ଅପ୍ଟିମମ୍ ଟେମ୍ପ୍ରେଚର୍ ସେଟିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ପେସ୍ କୁଲିଂ ଉପରେ ସର୍ଭେ
ଲୋଗୋ

ନିଜର ଫିଟ୍‌ନେସ୍ ଲେଭେଲ୍ ସ୍କୋର୍ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ, ଷ୍ଟେପ୍ ଟ୍ରାକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ନିଦକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ
କ୍ୟାଲୋରୀ ଇନଟେକ୍ ଟ୍ରାକ୍ କରନ୍ତୁ, ଫିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅଂଶ ହୁଅନ୍ତୁ, ନିଜ ପସନ୍ଦର ଡାଏଟ ପ୍ଲାନ୍ ପାଆନ୍ତୁ । ବୟସ ଅନୁସାରେ ଫିଟ୍‌ନେସ୍ ସ୍ତର

google play